Historie

Geschiedenis van het ‘s-Hertogenbosch’ Muziekkorps

Opgericht op 4 juli 1909.

Ontstaan uit de harmonie van de Gregoriusvereniging van de parochie Sint Pieter. Dit korps startte met 23 man en kende meer financiële zorgen dan successen. Heel moeilijk waren de oorlogsjaren tussen 1914 en 1918 toen er uiteindelijk nog 5 man overbleven.

Dit waren de oprichters Frans van Esch, Guus Zaunbrecher en Karel van Rijswijk en verder de heren A.Kleyn en H. Neyts. Zij werden geconfronteerd met een schuld van 900 gulden, in die tijd een vermogen en organiseerden van alles om de schuld te kunnen aflossen, o.a. de zogenaamde kwartjesbals in het voormalige Casino.

Hun tomeloze inzet werd beloond met diverse grote optredens en de successen volgden elkaar in snel tempo op. Er werden uitvoeringen verzorgd ter gelegenheid van:

  • de voetbalinterland tussen Nederland en België in “De Kuip” in Rotterdam
  • de Heiligdomsvaart in Maastricht
  • de jubileumfeesten van O.L. Vrouw in ’t Zand te Roermond
  • de olympische dag in het olympisch stadion in Amsterdam
  • de opening van de AVRO studio in Hilversum
  • de AVRO appeldag
  • het 40 jarig Kroningsjubileum van Koningin Wilhelmina in stadion “De Vliert”
  • Koninginnedag in de tuinen van Paleis Soestdijk

Het korps telde in die jaren ruim 100 man

Toen kwam de tweede wereldoorlog (1940-1945) hetgeen bijna het einde van het korps betekende.

Na de bevrijding werd ook de heropbouw van het ‘s-Hertogenbosch’ Muziekkorps weer ter hand genomen. Hoewel moeizaam groeide het ledenaantal weer maar het magische getal van 100 zou nooit meer worden gehaald. Bij het 50 jarig bestaan in 1959 werd het complete korps voorzien van nieuwe uniformen terwijl er ook een groot aantal nieuwe instrumenten in gebruik werd genomen. Ook nu ondervond het korps een zeer grote financiële druk en moesten er veel optredens worden aangenomen om uit de schulden te komen. Met name in het begin van de jaren 60 werd er veelvuldig in het buitenland opgetreden en wel tot 30 keer per jaar waarbij België en Frankrijk de boventoon voerden. Er werden meerdaagse trips georganiseerd naar o.a. Dole en Vichy met overnachtingen in een prachtig kasteel. Deze buitenlandse optredens hadden tot gevolg dat men (heen en terug) soms wel 18 uur in de bus zat. Naast de vele buitenlandse optredens werden ook in Nederland nog regelmatig evenementen opgeluisterd. Het meest bekend zijn de jaarlijkse uitvoeringen van “De slag bij Waterloo” en de muzikale wandelingen en concerten ter gelegenheid van Koninginnedag.

In 1964 werd een majorettekorps opgericht, in die tijd iets bijzonders. Helaas heeft het korps op dit moment geen majorettekorps meer. Eveneens eind jaren 90 verloor ook de drumband haar levensvatbaarheid zodat alleen het harmonieorkest nog bestond. Zelfs het orkest werd in die tijd nog even met de ondergang bedreigd waardoor het gehele korps haar 90 jarig bestaan niet zou hebben gehaald. Ook nu werd het’ ‘s-Hertogenbosch’ Muziekkorps door een handvol trouwe leden op de been gehouden en wederom opgebouwd.

Het voorlopige resultaat mag er zijn. Op dit moment nog steeds zonder drumband en majorettekorps maar wel een orkest dat wordt gevormd door een hechte club gezellige en trouwe leden waarbij het muzikale gehalte gestaag in kwaliteit toeneemt. Wij zijn er van overtuigd dat het ‘s-Hertogenbosch’ Muziekkorps de 200 jaar ook moet kunnen halen.